Filtering by: Laboratoriet

Hvordan skape gode nabolag? (NO)
Sep
19
3:00 PM15:00

Hvordan skape gode nabolag? (NO)

Oslo er en by  i vekst med mange store byggeprosjekter, og mange bydeler og nabolag opplever store endringer. Det gir store muligheter for å bygge en bedre by. ByKuben mener at nabolag som er bra å bo i, er en viktig del av en bærekraftig byutvikling, og vi har derfor invitert fire personer med ulikt perspektiv for å fortelle om hva et godt nabolag er for dem. Kanskje har de noen nyttige tips som byplanleggere og utbyggere bør ha med seg helt fra tegnebrettet?

View Event →
Nærhetsbyen på Fornebu Sør presentert av Selvaag Bolig (NO)
Sep
19
2:00 PM14:00

Nærhetsbyen på Fornebu Sør presentert av Selvaag Bolig (NO)

Selvaag Bolig planlegger for framtidens bærekraftige lokale bysentrum på Fornebu Sør. Lær mer om hvilke metoder som tas i bruk og Selvaag Boligs ambisjoner for utviklingen av et sentrumsområde der beboerne og byliv står i sentrum. Boligene på Fornebu Sør skal utbygges i et trygt og attraktivt nabolag og vil være navet for en mer sosial og grønnere byutvikling.

View Event →
Fremtidens boligpolitikk (NO)
Sep
18
3:00 PM15:00

Fremtidens boligpolitikk (NO)

I Oslo er man fortsatt i tenkeboksen på hvordan kommunen skal bidra og få frem flere ikke kommersielle alternativer. Flere byer Oslo kan sammenligne seg med, som Wien, Zürich og København, har hatt en tredje boligsektor over lengre tid, med til dels svært gode resultater - hvilken vei bør Oslo velge for sin boligpolitikk?

View Event →