Filtering by: Kulturhuset

The role of architecture in inclusive cities by Zaha Hadid Architects. Presented by A-Lab
Sep
19
3:00 PM15:00

The role of architecture in inclusive cities by Zaha Hadid Architects. Presented by A-Lab

Architecture and innovation define the cityscape of today's society. One of the world`s leading architect offices – Zaha Hadid Architects - has recently been working with one of Norway's leading architect offices - A-lab - on the competition for subway stations along Fornebubanen. A-lab here introduces ZHA, who will share their experiences on how their design research integrates context, programmatic requirements and innovative engineering to shape the society of the future through their projects.

View Event →
Hvordan skape gode nabolag? (NO)
Sep
19
3:00 PM15:00

Hvordan skape gode nabolag? (NO)

Oslo er en by  i vekst med mange store byggeprosjekter, og mange bydeler og nabolag opplever store endringer. Det gir store muligheter for å bygge en bedre by. ByKuben mener at nabolag som er bra å bo i, er en viktig del av en bærekraftig byutvikling, og vi har derfor invitert fire personer med ulikt perspektiv for å fortelle om hva et godt nabolag er for dem. Kanskje har de noen nyttige tips som byplanleggere og utbyggere bør ha med seg helt fra tegnebrettet?

View Event →
Nærhetsbyen på Fornebu Sør presentert av Selvaag Bolig (NO)
Sep
19
2:00 PM14:00

Nærhetsbyen på Fornebu Sør presentert av Selvaag Bolig (NO)

Selvaag Bolig planlegger for framtidens bærekraftige lokale bysentrum på Fornebu Sør. Lær mer om hvilke metoder som tas i bruk og Selvaag Boligs ambisjoner for utviklingen av et sentrumsområde der beboerne og byliv står i sentrum. Boligene på Fornebu Sør skal utbygges i et trygt og attraktivt nabolag og vil være navet for en mer sosial og grønnere byutvikling.

View Event →
LondonOn – Intensity and Nature (EN)
Sep
19
2:00 PM14:00

LondonOn – Intensity and Nature (EN)

As part of LondonOn’s research into intensity and nature in Oslo, a panel of London and Oslo based architects and designers will debate the challenges facing the evolution of our cities. The panel will explore the tipping point between successful development and destruction of the growing city, and question how design professionals can best operate to contribute to the sustainable growth of our cities.

View Event →
Resilient cities and climate change (EN)
Sep
19
1:00 PM13:00

Resilient cities and climate change (EN)

- from cloudburst to dust

Water – weather the increase of it, the pollution of it or the lack of it – is one of the biggest urban problems of the 21st century. Hot summers, frequent cloudbursts and urban densification will change the way we design our cities and urban environments in the future.  
The session investigates how we can use nature and public spaces to solve some of todays hardest urban problems while creating genuine life quality for all. How do we use city nature as a lauch pad for new ways of designing more climate resilient cities?

View Event →
Verksted om Miljøhovedstadsåret i Osloregionen (NO)
Sep
19
1:00 PM13:00

Verksted om Miljøhovedstadsåret i Osloregionen (NO)

Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Vi ønsker å utforske hvordan vi kan styrke Osloregionens bidrag i 2019 og vise frem miljø- og klimaarbeidet i regionen. Utvalgte tema er Grønn mobilitetSunn og bærekraftig livsstil og Attraktive byområder. På verkstedet skal ideer til regionale satsinger utvikles og konkretiseres. Her vil du som deltager lære mer om ideer og aktiviteter som er på gang og få være med å forme det videre arbeidet.

Sesjonen ledes av Øystein Fossen og innledes med 6 pitcher på hva som kan være regionale satsinger for miljøhovedstadsåret i Osloregionen, før det skal diskuteres i mindre grupper hvordan dette kan gjennomføres lokalt i byer og kommuner i Osloregionen.

View Event →
Oslofrokosten: Hovinbyen som innovasjonsdistrikt
Sep
19
8:00 AM08:00

Oslofrokosten: Hovinbyen som innovasjonsdistrikt

Et innovasjonsdistrikt er når eiendoms, by- og næringsutvikling planlegges samtidig før første spadetak er i jorden. Hovinbyen er utpekt til å være en av tre nye innovasjonsdistrikter i Oslo. Vi får presentert to case fra hhv. Construction City på Ulven og Living Lab på Økern. Du møter Daniel Kjørberg Siraj, OBOS, Robert Steen, finansbyråd, Pål Samuelsen, Steen Strøm og Mali Hole Skogen, OREEC.

View Event →
Fremtidens boligpolitikk (NO)
Sep
18
3:00 PM15:00

Fremtidens boligpolitikk (NO)

I Oslo er man fortsatt i tenkeboksen på hvordan kommunen skal bidra og få frem flere ikke kommersielle alternativer. Flere byer Oslo kan sammenligne seg med, som Wien, Zürich og København, har hatt en tredje boligsektor over lengre tid, med til dels svært gode resultater - hvilken vei bør Oslo velge for sin boligpolitikk?

View Event →
Byutvikling og miljøvennlig mobilitet – hvorfor så vanskelig? (NO)
Sep
18
3:00 PM15:00

Byutvikling og miljøvennlig mobilitet – hvorfor så vanskelig? (NO)

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

I denne sesjonen er byutvikling og miljøvennlig mobilitet i de «nest-største» byene temaet.
Aud Tennøy fra TØI er moderator og holder et innledende foredrag før Hamar, Sarpsborg/Fredrikstad og Holmestrand presenterer sine planer før debatt.

View Event →
Fremtidens Rosenholm - et sommerstudentprosjekt av Sweco og Aspelin Ramm
Sep
18
3:00 PM15:00

Fremtidens Rosenholm - et sommerstudentprosjekt av Sweco og Aspelin Ramm

Åtte mastergradsstudenter med bakgrunn fra by- og planleggingsfag har brukt sommeren på å forme Fremtidens Rosenholm. I dag huser området blant annet Rosenholm Campus, tidligere kjent som IBM-bygget, tegnet av Geir Grung. Området er naturskjønt og har et stort utviklingspotensial. Det er nettopp dette potensialet studentene har tatt tak i. I samarbeid med fageksperter fra Sweco og Aspelin Ramm har de kommet frem til smarte løsninger, blant annet innenfor grønn mobilitet og fremtidens boformer.

View Event →
Smått er godt nok? Mikrourbanisme og landlig idyll (NO)
Sep
18
2:00 PM14:00

Smått er godt nok? Mikrourbanisme og landlig idyll (NO)

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

I denne sesjonen er tema utviklingen i mindre kommuner. Aslaug Tveit, Leva Urban Design gir en innledning om stedsutvikling, før ordførerne i Hurdal, Enebakk og Nord-Odal holder innlegg om utviklingen i sine kommuner. Sesjonen avsluttes med debatt.

View Event →
Norge er mer enn Oslo (NO)
Sep
18
1:00 PM13:00

Norge er mer enn Oslo (NO)

Break-out seansen setter søkelyset på forskjellene som påvirker by- og stedsutviklingsprosesser i Norge. Osloregionen står i front og har mye av ansvaret for å implementere nye krav og forventninger til å skape bedre og mer fremtidsrettede byer og steder i Norge. Men hvordan går det når disse erfaringene og retningslinjene skal implementeres i resten av Norge? Og hva skjer av innovasjon knyttet til prosess og byutviklingsstrategier utenfor Osloregionen?

View Event →
Høyt og tett – med kvalitet? (NO)
Sep
18
1:00 PM13:00

Høyt og tett – med kvalitet? (NO)

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

Sesjonen ”Høyt og tett- med kvalitet?” tar for seg bokvalitet i høy og tett byutvikling, der Bærum, Skedsmo og Ski presenterer sine case fra Fornebu, Lillestrøm og Ski sentrum , før debatt med representanter fra utbyggerne. Sesjonen ledes av Julie Sjøwall Oftedal fra A-lab

View Event →