Filtering by: Day 1

Fremtidens boligpolitikk (NO)
Sep
18
3:00 PM15:00

Fremtidens boligpolitikk (NO)

I Oslo er man fortsatt i tenkeboksen på hvordan kommunen skal bidra og få frem flere ikke kommersielle alternativer. Flere byer Oslo kan sammenligne seg med, som Wien, Zürich og København, har hatt en tredje boligsektor over lengre tid, med til dels svært gode resultater - hvilken vei bør Oslo velge for sin boligpolitikk?

View Event →
Byutvikling og miljøvennlig mobilitet – hvorfor så vanskelig? (NO)
Sep
18
3:00 PM15:00

Byutvikling og miljøvennlig mobilitet – hvorfor så vanskelig? (NO)

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

I denne sesjonen er byutvikling og miljøvennlig mobilitet i de «nest-største» byene temaet.
Aud Tennøy fra TØI er moderator og holder et innledende foredrag før Hamar, Sarpsborg/Fredrikstad og Holmestrand presenterer sine planer før debatt.

View Event →
Fremtidens Rosenholm - et sommerstudentprosjekt av Sweco og Aspelin Ramm
Sep
18
3:00 PM15:00

Fremtidens Rosenholm - et sommerstudentprosjekt av Sweco og Aspelin Ramm

Åtte mastergradsstudenter med bakgrunn fra by- og planleggingsfag har brukt sommeren på å forme Fremtidens Rosenholm. I dag huser området blant annet Rosenholm Campus, tidligere kjent som IBM-bygget, tegnet av Geir Grung. Området er naturskjønt og har et stort utviklingspotensial. Det er nettopp dette potensialet studentene har tatt tak i. I samarbeid med fageksperter fra Sweco og Aspelin Ramm har de kommet frem til smarte løsninger, blant annet innenfor grønn mobilitet og fremtidens boformer.

View Event →
LondonOn – Oslo Bike Tour - Nature & Intensity in the City (EN)
Sep
18
2:30 PM14:30

LondonOn – Oslo Bike Tour - Nature & Intensity in the City (EN)

Beginning the fountain at Youngstorget square, Tomas Stokke (Haptic Architects) will lead a bike along the Oslo water front, where participants will explore the threshold between nature and the city. Guest speakers en-route will discuss the impact of nature on the development of Oslo, and how the city has grown with a mentality that stems from the mountains and the fjords.

View Event →
Smått er godt nok? Mikrourbanisme og landlig idyll (NO)
Sep
18
2:00 PM14:00

Smått er godt nok? Mikrourbanisme og landlig idyll (NO)

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

I denne sesjonen er tema utviklingen i mindre kommuner. Aslaug Tveit, Leva Urban Design gir en innledning om stedsutvikling, før ordførerne i Hurdal, Enebakk og Nord-Odal holder innlegg om utviklingen i sine kommuner. Sesjonen avsluttes med debatt.

View Event →
Norge er mer enn Oslo (NO)
Sep
18
1:00 PM13:00

Norge er mer enn Oslo (NO)

Break-out seansen setter søkelyset på forskjellene som påvirker by- og stedsutviklingsprosesser i Norge. Osloregionen står i front og har mye av ansvaret for å implementere nye krav og forventninger til å skape bedre og mer fremtidsrettede byer og steder i Norge. Men hvordan går det når disse erfaringene og retningslinjene skal implementeres i resten av Norge? Og hva skjer av innovasjon knyttet til prosess og byutviklingsstrategier utenfor Osloregionen?

View Event →
Høyt og tett – med kvalitet? (NO)
Sep
18
1:00 PM13:00

Høyt og tett – med kvalitet? (NO)

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

Sesjonen ”Høyt og tett- med kvalitet?” tar for seg bokvalitet i høy og tett byutvikling, der Bærum, Skedsmo og Ski presenterer sine case fra Fornebu, Lillestrøm og Ski sentrum , før debatt med representanter fra utbyggerne. Sesjonen ledes av Julie Sjøwall Oftedal fra A-lab

View Event →