Back to All Events

Rambøll Dynamic Masterplanning

Rambøll presenterer sitt nye planverktøy – Dynamic Masterplanning som benyttes til mulighetsstudier og konseptutvikling innen eiendoms- og arealutvikling. Med utgangspunkt i ulike parametre som f.eks høyder, solforhold, støy, nærhet til kollektivknutepunkter og krav til arealutnyttelse kan programmet generere en ny 3D- modell hvert sekund og synliggjøre ulike mulige bygningsvolumer og arealutnyttelse. Rambøll viser hvordan verktøyet benyttes i prosjekter og diskuterer hvordan det endrer måten vi jobber på.

Earlier Event: September 19
Urban Dinner at FOLK
Later Event: September 19
Aldersvennelig by