Back to All Events

Aspelin Ramm-prisen: Masterpitch (NO)

God byutvikling krever høy kompetanse! Aspelin Ramm ønsker å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder, og inviterer derfor ferske masterstudenter i byutviklings- og eiendomsfag til å vise frem arbeidet sitt. Med stor begeistring kan juryen i år melde om dobling i deltakerantallet. Av de innsendte oppgavene, som alle oppfyller høye kvalitetskrav, har juryen valgt ut fire finalister.

Under første konferansedag på Oslo Urban Arena vil de fire finalistene få anledning til å presentere sine masteroppgaver for jury og publikum. Av disse kåres en vinner av «Aspelin Ramm-prisen-2018» neste konferansedag. Vinneren skal ha gitt et viktig bidrag til en fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder.

Finalistene er:

  • Atdhe I. Belegu fra Bergen Arkitekthøgskole, med oppgaven «03 Assembly Palace - a contextualized restructure and adaption of local asset in Fjell neighborhood, Drammen»
  • Pia Haukali fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, med oppgaven «Likestilte byrom - hvordan en feministisk tilnærming kan bidra til utforming av offentlige byrom»
  • Hannah Eline Ander fra Universitet i Oslo, med oppgaven «Et ubehagelig mangfold -en studie av mangfold og inkludering som mål for Olafiagangen som offentlig rom på Grønland»
  • Million Kiros Weldu fra Universitet i Stavanger, med oppgaven «Urban planning: The potential role of Shared Autonomous Vehicles in transforming our cities»

Vinneren får en premiesum på 25 000 kr og et diplom designet av Enzo Finger. Alle som deltar får presentert sin masteroppgave i konkurransens magasin.