Back to All Events

Master pitch og Aspelin Ramm-prisen 2018! 

God byutvikling krever høy kompetanse! Aspelin Ramm ønsker å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder. Under første konferansedag på Oslo Urban Arena vil et finaleheat av masterstudenter få anledning til å presentere sin oppgave for jury og publikum. Av disse kåres en vinner av «Aspelin Ramm-prisen 2018» neste konferansedag.

Vinneren får en premiesum på 25 000 kr og et diplom designet av Enzo Finger. Alle som deltar får presentert sin oppgave i konkurransens magasin, og finalistene får ekstra oppmerksomhet.

Frist for påmelding er 6. august. For mer detaljer rundt konkurransen, vennligst se Aspelin Ramms hjemmesider.

Later Event: September 19
Oslo Investor Summit kommer hjem