Filtering by: Boksen

Verksted om Miljøhovedstadsåret i Osloregionen (NO)
Sep
19
1:00 PM13:00

Verksted om Miljøhovedstadsåret i Osloregionen (NO)

Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Vi ønsker å utforske hvordan vi kan styrke Osloregionens bidrag i 2019 og vise frem miljø- og klimaarbeidet i regionen. Utvalgte tema er Grønn mobilitetSunn og bærekraftig livsstil og Attraktive byområder. På verkstedet skal ideer til regionale satsinger utvikles og konkretiseres. Her vil du som deltager lære mer om ideer og aktiviteter som er på gang og få være med å forme det videre arbeidet.

Sesjonen ledes av Øystein Fossen og innledes med 6 pitcher på hva som kan være regionale satsinger for miljøhovedstadsåret i Osloregionen, før det skal diskuteres i mindre grupper hvordan dette kan gjennomføres lokalt i byer og kommuner i Osloregionen.

View Event →
Byutvikling og miljøvennlig mobilitet – hvorfor så vanskelig? (NO)
Sep
18
3:00 PM15:00

Byutvikling og miljøvennlig mobilitet – hvorfor så vanskelig? (NO)

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

I denne sesjonen er byutvikling og miljøvennlig mobilitet i de «nest-største» byene temaet.
Aud Tennøy fra TØI er moderator og holder et innledende foredrag før Hamar, Sarpsborg/Fredrikstad og Holmestrand presenterer sine planer før debatt.

View Event →
Smått er godt nok? Mikrourbanisme og landlig idyll (NO)
Sep
18
2:00 PM14:00

Smått er godt nok? Mikrourbanisme og landlig idyll (NO)

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

I denne sesjonen er tema utviklingen i mindre kommuner. Aslaug Tveit, Leva Urban Design gir en innledning om stedsutvikling, før ordførerne i Hurdal, Enebakk og Nord-Odal holder innlegg om utviklingen i sine kommuner. Sesjonen avsluttes med debatt.

View Event →
Høyt og tett – med kvalitet? (NO)
Sep
18
1:00 PM13:00

Høyt og tett – med kvalitet? (NO)

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

Sesjonen ”Høyt og tett- med kvalitet?” tar for seg bokvalitet i høy og tett byutvikling, der Bærum, Skedsmo og Ski presenterer sine case fra Fornebu, Lillestrøm og Ski sentrum , før debatt med representanter fra utbyggerne. Sesjonen ledes av Julie Sjøwall Oftedal fra A-lab

View Event →