Back to All Events

Verksted om Miljøhovedstadsåret i Osloregionen (NO)

Av hensyn til gjennomføringen ønsker vi forhåndspåmelding. Meld deg på her

Ekeberg_Sulpture_VisitOslo_Thomas_Johannessen-1024x682 - -Miljøhovedstadsåret workshop.jpg

Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Vi ønsker å utforske hvordan vi kan styrke Osloregionens bidrag i 2019 og vise frem miljø- og klimaarbeidet i regionen. Utvalgte tema er Grønn mobilitet, Sunn og bærekraftig livsstil og Attraktive byområder. På verkstedet skal ideer til regionale satsinger utvikles og konkretiseres. Her vil du som deltager lære mer om ideer og aktiviteter som er på gang og få være med å forme det videre arbeidet.

Sesjonen ledes av Øystein Fossen og innledes med 6 pitcher på hva som kan være regionale satsinger for miljøhovedstadsåret i Osloregionen, før det skal diskuteres i mindre grupper hvordan dette kan gjennomføres lokalt i byer og kommuner i Osloregionen.

Sykkelfestival v/Espen Bjerk, EVO Elsykler

Urbant landbruk og bydelshager v/Agnes Lyche Melvær

Grønn mobilitet i hyttekommuner v/Hilde Søraas Grønhovd, Midt-Buskerud regionråd

Kollektivsatsing på Østlandet 2019 v/Ruter

Klimasmart hverdag v/Kristin Molstad, Regionrådet for Hadeland

Sirkulære byer og tettsteder v/Circular Norway

Mer detaljert program 19.9.:

12.00 - Registrering og lunsj

13.00 - Åpning og velkommen v/ Øyvind Såtvedt, Osloregionen

13.10 - 6 pit cher på hva som kan være regionale satsinger for miljøhovedstadsåret i Osloregionen:

  • Sykkelfestival v/Espen Bjerk, EVO Elsykler
  • Urbant landbruk og bydelshager v/Agnes Lyche Melvær
  • Grønn mobilitet i hyttekommuner v/ Hilde Søraas Grønhovd, Midt-Buskerud regionråd
  • Kollektivsatsing på Østlandet 2019 v/Ruter
  • Klimasmart hverdag v/Kristin Molstad, Regionrådet for Hadeland
  • Sirkulære byer og tettsteder v/Circular Norway

13.45 - Benstrekk

14.00 - Hvordan gjennomføre regionale satsninger?

Arbeid i mindre grupper: Hvordan kan tema fra åpnings-pitchene gjennomføres i byer/kommuner/fylker i Osloregionen?  Gruppene skal utarbeide en minihåndbok for gjennomføring av valgt tema.

15.00 - Benstrekk

15.15 - Presentasjon i plenum.

Gruppene presenterer sine forslag fra til hvordan det kan etableres en regional satsning, sammen med konkrete forslag til aktiviteter som vil inngå i satsningen.

15.50 - Oppsummering og veien videre, v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen

Later Event: September 19
Placemaking in the Nordics (EN)