Back to All Events

Democratic mobility (EN/NO)

I denne sesjonen ser vi nærmere på bilbruk, sykkelbruk og trafikkmønster i by.
Hvem har rett på byrommet? How can mobility be democratic?
Demokratisk mobilitet handler om å skape et rettferdig og balansert forhold mellom de forskjellige trafikanter i bybilder. Bilen har i etterkrigstiden fått nærmest fritt løp, og beslaglegger i dag enorme arealer i våre byer, på bekostning av bymiljøet og øvrige trafikanter.  

Innledere:
Jakob Steen Christensen, JAJA Arkitekter
Tineke de Jong, Byarkitekt, Master of Urbanism, Transportøkonomisk Institutt

Arkitekt Jakob Steen Christensen fra JAJA arkitekter studerer den teknologiske utvikling for å se hvordan man kan legge til rette for en økt mobilitet kombinert med en økt livskvalitet i våre urbaniserte områder. 

JAJA jobber med et pilotprosjekt med utgangspunkt i Stor-København, der vi gjennom en rekke framtidsscenarier studerer delt mobilitet og førerløs teknologi i møtet med våre byer og tettsteder.


Tineke de Jong  has 10 years of experience with urban design in Norway and the Netherlands,  after changing to research on transport and city design. Now working on a phd on bicycling behaviour and urban route characteristics.

In her presentation Tineke will share different perspectives on transport and urban design, from traffic to mobility, to accessibility and equity?
Also she will show some early results of her research on cycling route experience and preferences in Oslo.

Earlier Event: September 19
Resilient cities and climate change (EN)
Later Event: September 19
LondonOn – Intensity and Nature (EN)