Back to All Events

Smått er godt nok? Mikrourbanisme og landlig idyll (NO)

foto-asker-kaffebrenneriet Mikrourbanisme S.jpg

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

I denne sesjonen er tema utviklingen i mindre kommuner. Aslaug Tveit, Leva Urban Design gir en innledning om stedsutvikling, før ordførerne i Hurdal, Enebakk og Nord-Odal holder innlegg om utviklingen i sine kommuner. Sesjonen avsluttes med debatt.

Moderator:  Erling Fossen, OMA

Stedsutvikling i mindre kommuner, v/ Aslaug Tveit, Leva Urban Design

Tre ordførere fra Osloregionen snakker om kvaliteter, utfordringer og muligheter i mindre kommuner i Osloregionen:

  • Runar Bålsrud, Hurdal kommune
  • Lise Selnes, Nord-Odal kommune
  • Øystein Slette, Enebakk kommune

Diskusjon og spørsmål fra salen.

Earlier Event: September 18
Dansk-norsk matchmaking (DK/NO)
Later Event: September 18
Aldersvennlig by (NO)