Back to All Events

Norge er mer enn Oslo (NO)

Denne breakouten setter søkelyset på forskjellene som påvirker by- og stedsutviklingsprosesser i Norge. Osloregionen står i front og har mye av ansvaret for å implementere nye krav og forventninger til å skape bedre og mer fremtidsrettede byer og steder i Norge. Men hvordan går det når disse erfaringene og retningslinjene skal implementeres i resten av Norge? Og hva skjer av innovasjon knyttet til prosess og byutviklingsstrategier utenfor Osloregionen?

Aslaug Tveit, Leva Urban design er moderator i seansen, og vil forsøke å finne utav dette ved hjelp av to spennende innledere.

Innlegg:

ne_57bd521dcf106-692x519.jpg

Anne Langeland Espedal som representerer en av de mest engasjerte grunneierne i Stavanger sentrum, og er leder for styringsgruppen i CID kommer og forteller oss mer om satsingen og premissene for å få til nytenking innenfor off.-privat samarbeid, og privat-privat samarbeid.

Sentrumskjernen i Stavanger led en lengre periode av endel tomme butikklokaler, mangel på investeringslyst og handelslekkasje til Forus. CID prosjektet har på få år bidratt til å snu denne trenden gjennom klare strategier og tett off.-privat samarbeid. 

Heidi Ramsvik er rådgiver innenfor stedsutvikling i Nordland Fylkeskommune og er Off. PHD stipendiat ved NMBU. Hvordan driver de «teambuilding» med småbyer i Nord-Norge og hvilken effekt har det hatt de siste årene knyttet til utvikling og vekst?

Nordland fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for by- og regionsenterpolitikk, og i tilknytning til den en strategi hvor de 10 største byer knyttes sammen og spiller mer på hverandre gjennom blant annet utviklingen av prosjektet; Nordlandsmodellen- fra gode råd til handling

Earlier Event: September 18
Rambøll Dynamic Masterplanning (NO)
Later Event: September 18
How to build a city from scratch (EN)