Back to All Events

Høyt og tett – med kvalitet? (NO)

CFM_JAJA - Helhetsplan1-Vestby - Høyt og tett med kvalitet S.jpg

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

Sesjonen ”Høyt og tett- med kvalitet?” tar for seg bokvalitet i høy og tett byutvikling, der Bærum, Skedsmo og Ski presenterer sine case fra Fornebu, Lillestrøm og Ski sentrum , før debatt med representanter fra utbyggerne. Sesjonen ledes av Julie Sjøwall Oftedal fra A-lab

Moderator: Julie Sjøwall Oftedal, A-lab

Tre kommuner presenterer hver sine case (10 min hver):

  • Fornebu , Arthur Wøhni, Bærum kommune

  • Lillestrøm, Kristin Dale Selvig, Skedsmo kommune

  • Ski sentrum, Cecilie Høgden Mæle, Ski kommune

Paneldiskusjon. I panelet deltar de tre kommunene sammen med Mathis Grimstad, StorOslo Eiendom, Kristine Tveitnes Seip, OBOS Fornebu, Harald Martin Gjøvaag, Selvaag og Ingvild Roald, Aspelin Ramm

Julie Sjøwall Oftedal er partner og strategisk leder i A-lab arkitekter. Hun har vært med på å føre A-lab fra 35 til 90 ansatte, som resultat av deres kultur for kunnskapsdeling, nysgjerrighet og et ønske om alltid å «redde verden litt». Oftedal stod bak konferansen «Bakkekontakt» tidligere i år og har en spesiell forkjærlighet for førsteetasjer og bygulv som nøkkel til de gode byene.

Later Event: September 18
Rambøll Dynamic Masterplanning (NO)