Back to All Events

Fremtidens boligpolitikk (NO)

Boligpolitikk Foto- Vegard Wivestad.jpg

Etter avreguleringen av boligmarkedet på 80-tallet har mye skjedd. Antallet årslønner som skal til for å realisere den jevne boligdrømmen steget fra to til fem. Vi hører stadig om unge og andre som er ekskluderte fra eller har problemer med å ta del i boligmarkedet. Spesielt i Oslo.

Boligbyggelagenes boligpriser er i dag på linje med de markedsstyrte boligutviklernes boliger, Husbankens hjelp monner i mindre grad og det snakkes derfor stadig oftere om en ny boligmodell.

I Oslo er man fortsatt i tenkeboksen på hvordan kommunen skal bidra og få frem flere ikke kommersielle alternativer. Flere byer Oslo kan sammenligne seg med, som Wien, Zürich og København, har hatt en tredje boligsektor over lengre tid, med til dels svært gode resultater - hvilken vei bør Oslo velge for sin boligpolitikk?

Program:

 1. Introduksjonogramme v/Floire Nathanael Daub

 2. Hva er en allmennbolig og hvordan kan dette løses i Oslo? v/ Arkitekt Sigurd Strøm Nørsterud

 3. Hvilken vei bør Oslo velge for sin boligpolitikk? Paneldebatt med:

  • Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling

  • Vera M.M. Houck, direktør Nye Boliger i USBL 

  • Henning Lauridsen, avdelingsdirektør, NBBL

  • Esben Sondre Svalastog Adm. direktør fra Selvaag Realkapital