Back to All Events

Byutvikling og miljøvennlig mobilitet – hvorfor så vanskelig? (NO)

buss-hedmark trafikk - miljøvennlig transport - hvorfor så vanskelig.jpg

Osloregionens breakout sessions skal være en møteplass mellom kommuner, arkitekter, utviklere, utbyggere og annet relevant fagmiljø, og et sted der man kan lære av hverandres erfaringer på tvers av kommunegrensene.

I denne sesjonen er byutvikling og miljøvennlig mobilitet i de «nest-største» byene temaet. Aud Tennøy fra TØI er moderator og holder et innledende foredrag før Hamar, Sarpsborg/Fredrikstad og Holmestrand presenterer sine planer før debatt.

Innledning om utfordringer i de nest største byene i Osloregionen om miljøvennlig mobilitet  – hva sier TØIs statistikk? v/Aud Tennøy, TØI

Hvilke planer har byene?

  • Terje Halvorsen, Hamar kommune
  • Inger Christensen, Holmestrand kommune
  • Gry Rustad Pettersen, Bypakke Nedre Glomma (Sarpsborg/Fredrikstad)

Diskusjon og spørsmål fra salen.