Back to All Events

Nærhetsbyen på Fornebu Sør presentert av Selvaag Bolig (NO)

r7KC2Ysg.jpg

Selvaag Bolig planlegger for framtidens bærekraftige lokale bysentrum på Fornebu Sør. Lær mer om hvilke metoder som tas i bruk og Selvaag Boligs ambisjoner for utviklingen av et sentrumsområde der beboerne og byliv står i sentrum. Boligene på Fornebu Sør skal utbygges i et trygt og attraktivt nabolag og vil være navet for en mer sosial og grønnere byutvikling.

– Framtidens boliger vil i stadig større grad bygges i transformasjons- og fortettingsområder. Selvaag Boligs ambisjoner for Fornebu Sør er å skape et framtidsrettet bysentrum der et sosialt og inkluderende nabolag er navet for bylivet. 
Harald Martin Gjøvaag, sivilarkitekt og utviklingssjef i Selvaag Bolig ASA

– Hvilke metoder og fysiske plangrep benyttes i planleggingen av en helt ny sentrumsbydel? Rodeo arkitekter er planrådgiver for Selvaag Boligs utvikling av nærhetsbyen på Fornebu Sør som i planprosessen legger økt vekt på tverrfaglig samfunnsvitenskapelig kompetanse i møtet med kravet til en mer kunnskapsbasert planlegging. 
Kenneth Dahlgren, sosiolog og partner i Rodeo arkitekter AS    

– Hvordan lykkes i utviklingen av sosialt bærekraftige bysentrum? Få innblikk i forskningen og hvilke virkemidler som behøves for å imøtekomme framtidens krav- og behov for en mer sosial og folkehelsebringende bolig- og byutvikling. 
Gro Sandkjær Hanssen, seniorforsker og prosjektleder, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet      

 

Earlier Event: September 19
LondonOn – Intensity and Nature (EN)
Later Event: September 19
Hvordan skape gode nabolag? (NO)