Back to All Events

Nærhetsbyen på Fornebu Sør presentert av Selvaag Bolig

Selvaag Bolig planlegger for framtidens bærekraftige lokale bysentrum på Fornebu Sør. Lær mer om hvilke metoder som tas i bruk og Selvaag Boligs ambisjoner for utviklingen av et sentrumsområde der beboerne og byliv står i sentrum. Boligene på Fornebu Sør skal utbygges i et trygt og attraktivt nabolag og vil være navet for en mer sosial og grønnere byutvikling.

– Framtidens boliger vil i stadig større grad bygges i transformasjons- og fortettingsområder. Selvaag Boligs ambisjoner for Fornebu Sør er å skape et framtidsrettet bysentrum der et sosialt og inkluderende nabolag er navet for bylivet. 
Harald Martin Gjøvaag, sivilarkitekt og utviklingssjef i Selvaag Bolig ASA

– Hvilke metoder og fysiske plangrep benyttes i planleggingen av en helt ny sentrumsbydel? Rodeo arkitekter er planrådgiver for Selvaag Boligs utvikling av nærhetsbyen på Fornebu Sør som i planprosessen legger økt vekt på tverrfaglig samfunnsvitenskapelig kompetanse i møtet med kravet til en mer kunnskapsbasert planlegging. 
Kenneth Dahlgren, sosiolog og partner i Rodeo arkitekter AS    

– Hvordan lykkes i utviklingen av sosialt bærekraftige bysentrum? Få innblikk i forskningen og hvilke virkemidler som behøves for å imøtekomme framtidens krav- og behov for en mer sosial og folkehelsebringende bolig- og byutvikling. 
Gro Sandkjær Hanssen, seniorforsker og prosjektleder, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet