Filtering by: Kulturhuset

Sosial bærekraft – fra ideologi til handling? (NO) presentert av 4Service
Sep
13
11:30 AM11:30

Sosial bærekraft – fra ideologi til handling? (NO) presentert av 4Service

Noen må gå foran – stille krav og skape en felles bevegelse - men det krever ofte mindre ideologi og mer pragmatisme for å håndtere endringstakten i samfunnet og faktisk løse utfordringene med de virkemidlene vi har. Sesjonen vil også være introduksjonen av en helt ny satsing på sosial innovasjon, fra og for eiendomsbransjen.

View Event →
Sirkulære byer og kommuner i Osloregionen (NO) presentert av Osloregionen
Sep
13
11:00 AM11:00

Sirkulære byer og kommuner i Osloregionen (NO) presentert av Osloregionen

I denne sesjonen setter vi fokus på hvordan kommuner, byer og lokalsamfunn kan utnytte ressurser som ellers blir behandlet som avfall. Vi får presentert case fra Osloregionen på hvordan tenke sirkulær økonomi, nye forretningsmodeller, hvordan fremme sirkulære prosjekter og hvordan dette også innebærer sosial og miljømessig bærekraft.

View Event →
Verdien av en offensiv miljøstrategi (NO) presentert av Entra
Sep
13
10:00 AM10:00

Verdien av en offensiv miljøstrategi (NO) presentert av Entra

Vi ser på betydningen av tilgang til kapital for de grønne løsningene. "Grønn finansiering" har blitt en global trend innen eiendomsfinansiering. Dette fører til betydelig større interesse blant egenkapitalinvestorer og rimeligere finansiering hos banker og i kapitalmarkedet, som er en viktig faktor for å få fart på det grønne skiftet.

View Event →
City Landscape in Transition (EN)
Sep
13
10:00 AM10:00

City Landscape in Transition (EN)

Hovinbyen, Oslo's biggest transformation area, is in the making.
When developing a former industrial area, the challenge of making a district of identity, life and diversity is even bigger than in other district developments. We know that density itself is no salvation.
Oxer Properties and the architects from A-lab introduce their strategies for Kabelgata and Hovinbyen. Comments from keynote Araceli Camargo.

View Event →
Hva er sosiokulturelle stedsanalyser og hvorfor snakker alle om det? (NO)
Sep
13
9:30 AM09:30

Hva er sosiokulturelle stedsanalyser og hvorfor snakker alle om det? (NO)

Sosiokulturelle stedsanalyser har blitt et buzzord innen norsk planlegging i de senere år, som et viktig verktøy og metode for å sikre sosial bærekraftig stedsutvikling.

Vi inviterer offentlige og private bestillere, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune og Veidekke Eiendom AS, til å dele sine erfaringer med sosiokulturell stedsanalyse.

View Event →
Wasteland Lilleakerbyen – oppvinning for 1.5 milliarder kroner (NO) presentert av Mustad Eiendom
Sep
13
9:00 AM09:00

Wasteland Lilleakerbyen – oppvinning for 1.5 milliarder kroner (NO) presentert av Mustad Eiendom

I denne sesjonen setter vi fokus på potensialet som ligger i sirkulære byggemetoder og hva som må til for at dette skal adopteres av den norske byggebransjen, da med utgangspunkt i ulike perspektiver (rammesettere, byggherrer, entreprenør, rådgivere o.l.).

Sesjonen ledes av Kristin Halvorsen, direktør i Cicero – senter for klimaforskning.

View Event →