Filtering by: Boksen

Sosial bærekraft – fra ideologi til handling? (NO) presentert av 4Service
Sep
13
11:30 AM11:30

Sosial bærekraft – fra ideologi til handling? (NO) presentert av 4Service

Noen må gå foran – stille krav og skape en felles bevegelse - men det krever ofte mindre ideologi og mer pragmatisme for å håndtere endringstakten i samfunnet og faktisk løse utfordringene med de virkemidlene vi har. Sesjonen vil også være introduksjonen av en helt ny satsing på sosial innovasjon, fra og for eiendomsbransjen.

View Event →
Verdien av en offensiv miljøstrategi (NO) presentert av Entra
Sep
13
10:00 AM10:00

Verdien av en offensiv miljøstrategi (NO) presentert av Entra

Vi ser på betydningen av tilgang til kapital for de grønne løsningene. "Grønn finansiering" har blitt en global trend innen eiendomsfinansiering. Dette fører til betydelig større interesse blant egenkapitalinvestorer og rimeligere finansiering hos banker og i kapitalmarkedet, som er en viktig faktor for å få fart på det grønne skiftet.

View Event →
Hva er sosiokulturelle stedsanalyser og hvorfor snakker alle om det? (NO)
Sep
13
9:30 AM09:30

Hva er sosiokulturelle stedsanalyser og hvorfor snakker alle om det? (NO)

Sosiokulturelle stedsanalyser har blitt et buzzord innen norsk planlegging i de senere år, som et viktig verktøy og metode for å sikre sosial bærekraftig stedsutvikling.

Vi inviterer offentlige og private bestillere, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune og Veidekke Eiendom AS, til å dele sine erfaringer med sosiokulturell stedsanalyse.

View Event →