Back to All Events

Verdien av en offensiv miljøstrategi (NO) presentert av Entra

  • Boksen 6 Youngs gate Oslo, Oslo, 0181 Norway (map)

Vi ser på betydningen av tilgang til kapital for de grønne løsningene. "Grønn finansiering" har blitt en global trend innen eiendomsfinansiering. Dette fører til betydelig større interesse blant egenkapitalinvestorer og rimeligere finansiering hos banker og i kapitalmarkedet, som er en viktig faktor for å få fart på det grønne skiftet.

Entra har i hele selskapets historie hatt fokus på gode miljøløsninger i byggene våre. Mange leietakere er villig til å betale høyere leie for å sitte i grønne bygg, og vi erfarer at grønne bygg med gode kvaliteter også har en høyere verdivurdering og er mer attraktive i transaksjoner enn ordinære bygg. Vi har nå en økende tilgang på grønn finansiering fra gjeldsinvestorer, banker og andre finansinstitusjoner, samt at vi tiltrekker oss gode mennesker ved nyansettelser som er oppriktig engasjert i vår miljøsatsing.

Møt oss til en spennende prat om verdien av å satse på bærekraftige løsninger i eiendomsbransjen!

Innleder: Anders Olstad, CFO, Entra ASA

Verdien av en offensiv.jpg