Back to All Events

Hva er sosiokulturelle stedsanalyser og hvorfor snakker alle om det?

Sosiokulturelle stedsanalyser har blitt et buzzord innen norsk planlegging i de senere år, som et viktig verktøy og metode for å sikre sosial bærekraftig stedsutvikling.

Vi inviterer bestillere (Oslo kommune og private utviklere) og forskere og konsulenter til å dele sine erfaringer med sosiokulturell stedsanalyse.

Vi vil se på konkrete eksempler og snakke om:

  • Hvilken kunnskap den gir?

  • Hvordan kan den bidra til mer bærekraftig stedsutvikling?

  • Hvordan dette henger sammen med medvirkning?

  • Hva innebærer metoden av ressurser – budsjett, tid og omfang?

  • Hva skal til for at sosiokulturelle stedsanalyser blir likestilt med klassiske stedsanalyser