Back to All Events

Hva er sosiokulturelle stedsanalyser og hvorfor snakker alle om det? (NO)

  • Boksen 6 Youngs gate Oslo, Oslo, 0181 Norway (map)

Sosiokulturelle stedsanalyser har blitt et buzzord innen norsk planlegging i de senere år, som et viktig verktøy og metode for å sikre sosial bærekraftig stedsutvikling.

Vi inviterer offentlige og private bestillere, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune og Veidekke Eiendom AS, til å dele sine erfaringer med sosiokulturell stedsanalyse.

Vi vil se på konkrete eksempler og snakke om:

  • Hvilken kunnskap den gir?

  • Hvordan kan den bidra til mer bærekraftig stedsutvikling?

  • Hvordan dette henger sammen med medvirkning?

  • Hva innebærer metoden av ressurser – budsjett, tid og omfang?

  • Hva skal til for at sosiokulturelle stedsanalyser blir likestilt med klassiske stedsanalyser.

Innledere:
Lars Marius Hestnes Olsen, sjefsarkitekt, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Strategi- og analyseenheten
Bjørn Lind, prosjektsjef, Veidekke Eiendom AS

Moderator:
Aga Skorupka, PhD, Miljøpsykolog, Rodeo arkitekter

Hva er sosiokulturelle.jpg