Back to All Events

Produksjonsbyen (NO) presentert av SWECO og Aspelin Ramm Eiendom

Må produksjon og industri være adskilt fra områdene vi bor og lever i? Eller kan vi integrere disse funksjonene på en bylivsorientert måte? Dette skal årets sommerstudenter bruke juni, juli og starten av august til å svare på.

En konsekvens av at byene fortettes, er at industri og logistikk ofte flyttes ut av sentrum. Denne tendensen gjør at vi må transportere varer over lengre avstander, noe som ikke er spesielt bærekraftig.


Studenter fikk sommeren 2019 i oppgave å undersøke om det er mulig å kombinere logistikk og industri med byliv og mennesker. For å konkretisere årets oppgave, skal studentene zoome inn på Haraldrud, Alnabru og Østre Aker vei. Hvordan kan dette sammensatte tranformasjonsområdet utvikles til en ny bydel der logistikk og industri flettes inn på en måte som gir verdi til hele byen? Studentene presenterer sine funn.

Hvert år arrangerer Sweco og den velkjente eiendomsutvikleren sommerstudentprosjekt for et knippe utvalgte studenter. Studentene er plukket fra ulike utdanningsinstitusjoner og jobber tett sammen hele sommeren med god veiledning fra fageksperter.