Back to All Events

DIY - Beboerstyrt Boligutvikling (NO)

  • Boksen 6 Youngs gate Oslo, Oslo, 0181 Norway (map)

I denne sesjonen diskuteres behovet for en mer inkluderende boligutvikling og hvordan man kan få til dette i Oslo. 

Flere bør kunne ta del i utformingen av omgivelsene rundt seg. Vi etterlyser større involvering av beboerne i planleggingen og byggingen av nye boligprosjekt i byen og undrer oss over hvorfor arkitekter nesten aldri er i kontakt med sluttbrukeren når vi tegner leilighetsbygg.

Vi vil diskutere hvordan man kan drive Beboerstyrt Boligutvikling i de norske byene, hva slags muligheter ligger i det eksisterende rammeverket?
Sesjonen ledes av Dark Arkitekter.
Innledning ved:
Henning Lauridsen, Direktør interessepolitikk og jus i NBBL
Morten Hotvedt, Daglig leder i Eneo Eiendom AS.

Bakgrunn:
Prosjektet Beboerstyrt Boligutvikling er et konsept hvor beboergruppen samles i forkant av planleggingen av et boligprosjekt. På denne måten kan beboerne ta del i de vesentlige valgene som gjøres ved utformingen av boligprosjektet, basert på felles og individuelle preferanser og økonomi. Boligprosjektet planlegges av arkitekt og andre prosjekterende på vanlig måte, og utformingsprosessen baseres på et nøye planlagt medvirkningsopplegg med fokus på arkitektonisk kvalitet. Konseptet kan realiseres innenfor et større, mer konvensjonelt utviklingsprosjekt, i transformasjonsprosesser, eller det kan stå på egne bein.

DIY.jpg