Back to All Events

DIY - Beboerstyrt Boligutvikling (NO)

I denne sesjonen diskuteres behovet for en mer inkluderende boligutvikling og hvordan man kan få til dette i Oslo. 


Flere bør kunne ta del i utformingen av omgivelsene rundt seg. Bakteppet er nødvendig urbanisering, og erkjennelsen av at flere må bo i urbane boliger for å oppnå ambisjonen om bærekraftig arealbruk.Det er utfordrende for slike grasrot initiativer med alt fra tomtetilgang, finansiell sikkerhet og tidsperspektiv/fremdrift. 
Hvordan kan folk flest ta større del i utformingen av de urbane bomiljøene?  Hvordan kan arkitektkontorer  ta del i diskusjoner rundt et større mangfold i boligbyggingen i byer? Debatten ledes av Dark.

Bakrunn:
Prosjektet Beboerstyrt Boligutvikling er et rammeverk/konsept hvor man samler en beboergruppe i forkant av planleggingen av et boligbygg, slik at beboergruppen i fellesskap kan ta del i utformingen av boligbygget, basert på felles og individuelle preferanser og økonomi. Konseptet kan realiseres innenfor et større, mer konvensjonelt utviklingsprosjekt, i transformasjonsprosesser, eller det kan stå på egne bein.

Earlier Event: September 13
Bylandskap i endring (NO)