Back to All Events

Transformasjon med bykvalitet på Løren? (NO) presentert av Selvaag Bolig

  • Laboratoriet 6 Youngs gate Oslo, Oslo, 0181 Norway (map)

Løren er et av de første store transformasjonsområdene i Hovinby-området, hvor de første utbyggingstrinnene sto ferdig for ti år siden. Har man her klart å få til transformasjon med bykvaliteter? I en studie av Løren har Rodeo arkitekter og NIBR-OsloMet sett på hvor vellykket Løren er som urbs (bygd by) og civitas (sosiale fellesskap). Her har vi sett på hvordan det fungerer som naboskap, nabolag, bydelsfellesskap, men også som kollektivknutepunkt og handelsområde.

Løren.jpg

Deltagere:

Kenneth Dahlgren (Rodeo arkitekter) og Gro Sandkjær Hanssen (NIBR-OsloMet)
Harald Martin Gjøvaag, Selvaag Bolig

Samtale mellom innlederne ledet av Even Wergeland (AHO)