Back to All Events

TA EN FOR NABOLAGET (NO) presentert av Aspelin Ramm

Byutvikling og fortetting er i tråd med kommuneplanens føringer, overordnede bærekraftsmål og regional og kommunal politikk.

Mye av fortettingen vil skje på eiendommer i det som allerede er i etablerte bystrukturer, hvor det allerede bor mange mennesker rundt. Her er det etablerte nabolag, gjerne preget av mangfold, ildsjeler og mennesker med både behov, ønsker og evne til å bidra inn i utviklingen av nabolaget. Hvordan kan utviklere og eksisterende nabolag spille på lag for å utvikle disse områdene på en måte som bygger videre på engasjement, mangfold, og identitet, samtidig som det tilføres nye kvaliteter som beriker nabolaget og tilfører noe nytt?

Vi må tenke nytt for at sosial bærekraft og økonomisk bærekraft skal kunne forenes, og jobbe sammen for de beste og mest fremtidsrettede prosjektene. Vi vil ta debatten om dette med utgangspunkt i konkrete eksempler, med fokus på aksen fra Grønland, og blant annet se på Landbrukskvartalet som et eksempel på hvordan utviklingen av kan ta del i bydelens utvikling.