Back to All Events

Sosial bærekraft – fra ideologi til handling? (NO) presentert av 4Service

  • Boksen 6 Youngs gate Oslo, Oslo, 0181 Norway (map)

Vi er mange som prater mye om viktigheten av sosial bærekraft, og det er bra. Men, hva gjør vi i praksis? Samfunnet rundt oss gjennomgår store forandringer. Næringslivet er også i endring. Samtidig står svært mange mennesker utenfor en meningsfylt hverdag, mennesker som har både motivasjonen, kompetansen og ønsket om å yte noe. Dette er ressurser samfunnet går glipp av. Det offentlige har bedt om hjelp for å løse disse utfordringene.

Innledere:
Tor Rønhovde, adm.dir. i 4Service
Øystein Aurlien

Tor Rønhovde forteller i denne sesjonen hvordan 4Service jobber med sosial bærekraft i praksis.
Tor vil fokusere på samspillet mellom visjon og handling, om det å utfordre etablerte sannheter i sine leveranser, og at det å skape lønnsomme og bærekraftige muligheter for næringslivet samtidig også kan og skal være verdiøkende for enkeltmennesker.

Sesjonen vil også være introduksjonen av en helt ny satsing på sosial innovasjon, fra og for eiendomsbransjen.

Øystein Aurlien vil fortelle om bakgrunnen for satsingen, de samfunnsmessige utfordringene, de planlagte leveransene, og hvordan det nå inviteres til et samarbeid for å svare på de overordnede politiske utfordringene som er gitt.

4Service leverer personalrestaurant, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester til mange kunder, og ansetter mer enn 3000 mennesker.

Sosial bærekraft .jpeg