Back to All Events

Sosial bærekraft – fra ideologi til handling? (NO) presentert av 4Service

Noen må gå foran – stille krav og skape en felles bevegelse - men det krever ofte mindre ideologi og mer pragmatisme for å håndtere endringstakten i samfunnet og faktisk løse utfordringene med de virkemidlene vi har.