Bylandskap i endring (NO)
Sep
13
12:30 AM00:30

Bylandskap i endring (NO)

Byenes opprinnelse handler om handel. Hva skjer med byene når handelen blir stedløs og bilene stenges ute? Hvilke opplevelser må en bydel by på for at den skal oppleves som et sted med egenart, liv og identitet? Vi vet at tetthet i seg selv ikke er saliggjørende. Hva må til for å trekke et mangfold av mennesker til et nytt sted? A-lab med venner diskuterer hvordan vi skaper en by for alle.

View Event →
DIY - Beboerstyrt Boligutvikling (NO)
Sep
13
1:00 AM01:00

DIY - Beboerstyrt Boligutvikling (NO)

Prosjektet Beboerstyrt Boligutvikling er et rammeverk/konsept hvor man samler en beboergruppe i forkant av planleggingen av et boligbygg, slik at beboergruppen i fellesskap kan ta del i utformingen av boligbygget, basert på felles og individuelle preferanser og økonomi. Konseptet kan realiseres innenfor et større, mer konvensjonelt utviklingsprosjekt, i transformasjonsprosesser, eller det kan stå på egne bein.

View Event →
Transformasjon med bykvalitet på Løren? (NO)
Sep
13
1:00 AM01:00

Transformasjon med bykvalitet på Løren? (NO)

Løren er et av de første store transformasjonsområdene i Hovinby-området, hvor de første utbyggingstrinnene sto ferdig for ti år siden. Har man her klart å få til transformasjon med bykvaliteter? I en studie av Løren har Rodeo arkitekter og NIBR-OsloMet sett på hvor vellykket Løren er som urbs (bygd by) og civitas (sosiale fellesskap). Her har vi sett på hvordan det fungerer som naboskap, nabolag, bydelsfellesskap, men også som kollektivknutepunkt og handelsområde.

View Event →
Conflicts vs collaboration (EN) presented by ÅF
Sep
13
1:00 AM01:00

Conflicts vs collaboration (EN) presented by ÅF

The building and construction industry is historically characterized by a high level of conflict, delays and budget overruns. This is costly for society, business and people. ÅF's experience from complex multi-disciplinary projects has taught the company that success is strongly connected to human relationships, more specific, strong collaboration.

View Event →
TA EN FOR NABOLAGET (NO) presentert av Aspelin Ramm
Sep
13
1:00 AM01:00

TA EN FOR NABOLAGET (NO) presentert av Aspelin Ramm

Byutvikling og fortetting er i tråd med kommuneplanens føringer, overordnede bærekraftsmål og regional og kommunal politikk. So far so good. Men det er mange ulike problemstillinger knyttet til dette. Diskusjonen om NIMBY går høyt i etablerte småhusområder. Kvalitet må adresseres tydeligere. Urban mentalitet sett opp mot den norske folkesjela er i seg selv en egen problemstilling.

 

Men spørsmålsstillingen er noe annerledes ved utvikling og fortetting av eiendommer i det som allerede er i etablerte bystrukturer.  Her bor det allerede mange mennesker rundt, det er et etablert miljø, gjerne preget av mangfold, ildsjeler og mennesker med både behov, ønsker og evne til å bidra inn i utviklingen av nabolaget.

View Event →
Hva er sosiokulturelle stedsanalyser og hvorfor snakker alle om det?
Sep
13
1:30 AM01:30

Hva er sosiokulturelle stedsanalyser og hvorfor snakker alle om det?

Sosiokulturelle stedsanalyser har blitt et buzzord innen norsk planlegging i de senere år, som et viktig verktøy og metode for å sikre sosial bærekraftig stedsutvikling.

Vi inviterer bestillere (Oslo kommune og private utviklere) og forskere og konsulenter til å dele sine erfaringer med sosiokulturell stedsanalyse.

Vi vil se på konkrete eksempler og snakke om:

  • Hvilken kunnskap den gir?

  • Hvordan kan den bidra til mer bærekraftig stedsutvikling?

  • Hvordan dette henger sammen med medvirkning?

  • Hva innebærer metoden av ressurser – budsjett, tid og omfang?

  • Hva skal til for at sosiokulturelle stedsanalyser blir likestilt med klassiske stedsanalyser

View Event →